If I’m Lying Lyrics - Burna Boy

If I’m Lying Lyrics – Burna Boy

If I’m Lying Song by Burna Boy: “​​If I’m Lying” is a Brand New Song, sung by Burna Boy. ​​If I’m Lying song lyrics penned

Jewels Lyrics - Burna Boy

12 Jewels Lyrics – Burna Boy

12 Jewels Song by Burna Boy: “​​12 Jewels” is a Brand New Song, sung by Burna Boy. ​​12 Jewels song lyrics penned by Burna Boy

City Boys Lyrics - Burna Boy

City Boys Lyrics – Burna Boy

City Boys Song by Burna Boy: “​​City Boys” is a Brand New English Song, sung by Burna Boy. ​​City Boys song lyrics penned by Burna

Dey Play Lyrics - Burna Boy

Dey Play Lyrics – Burna Boy

Dey Play Song by Burna Boy: “​​Dey Play” is a Brand New Song, sung by Burna Boy. ​​Dey Play song lyrics penned by Burna Boy,

Virgil Lyrics - Burna Boy

Virgil Lyrics – Burna Boy

Virgil Song by Burna Boy: “​​Virgil” is a Brand New Song, sung by Burna Boy. ​​Virgil song lyrics penned by Burna Boy and the music

On Form Lyrics - Burna Boy

On Form Lyrics – Burna Boy

On Form Song by Burna Boy: “​​On Form” is a Brand New Song, sung by Burna Boy. ​​On Form song lyrics penned by Burna Boy,

Normal Lyrics - Burna Boy

Normal Lyrics – Burna Boy

Normal Song by Burna Boy: “​​Normal” is a Brand New Song, sung by Burna Boy. ​​Normal song lyrics penned by Burna Boy and MAG and

Big 7 Lyrics - Burna Boy

Big 7 Lyrics – Burna Boy

Big 7 Lyrics by Burna Boy: “‎Big 7” is a Brand New Song, sung by Burna Boy. Big 7 song lyrics are written by ​​Burna Boy,