Somebody Lyrics - Jung Kook (정국)

Somebody Lyrics – Jung Kook (정국)

Somebody Song by Jung Kook (정국): “‎Somebody” is a Brand New Song, sung by Jung Kook (정국). Somebody song was written by ​​Jon Bellion and

Hate You Lyrics - Jung Kook (정국)

Hate You Lyrics – Jung Kook (정국)

Hate You Song by Jung Kook (정국): “‎Hate You” is a Brand New Song, sung by Jung Kook (정국). Hate You song was written by

Seven Lyrics - Jung Kook (feat. Latto)

Seven Lyrics – Jung Kook (feat. Latto)

Seven Song by Jung Kook: “‎Seven” is a Brand New Song, sung by Jung Kook and Latto. Seven song lyrics are written by ​​watt, Jon Bellion,